Apply now

-

Governing Body :

Mrs Sandhya Pattanaik (Chairperson) : Ambeswarpatna Sahi,Old Town BBSR-2,751002,Khordha,Odisha
Sri Sudarshan Ray(Vice-Chairperson) : Sakhigopal College Road, Puri
Mr Raj Kishore Swain (Member Secretary) : Subalpur-Chinmaypuri, PO-Satasankha, Puri
Mamata Biswal(General Secretary) : Darada,Pipili,Puri,752104
Sasmita Sethi (Treasurer) : Podanga, Teisipur, Puri
Jayanta Kumar Tripathy (JT. Treasurer) : Sriramchandrapur,Sakhigopal, Puri
Purna Charan Panda (librarian) : Chaudabati, Pattanaikia, Puri
Bhagwan Swain (Sport Cul. Secretary) : Raghurajpur, Chandanpur, Puri
Sailabala Swain (Organiser) : Durgadaspur,Mangalpur,Puri
Santilata Pradhan (DO) : Chandradeipur, Kamakantia, Puri – 752105
S K Sakil (Member) : Bhawanipur, Pipli - 752104
Mrs Annapurna Behera(Organiser) : Madhial sahi,Pipili,Puri,752104
Rabindra ku Pradhan(Senior Advisor) : Matha sahi,Durga vihar,Sakhigopal,Puri,752104